Algemene Voorwaarden

ONDERNEMINGSGEGEVENS

Deze website en aangeboden diensten wordt beheerd door:

Foodie vibes and bites

Krakkeveld 14 - 9990 MALDEGEM

info@foodievibesandbites.be

0497538638

Ondernemingsnummer: 0768.315.521

 

ALGEMENE BEPALINGEN

De website van foodie vibes and bites biedt haar klanten de mogelijkheid producten en diensten online aan te kopen.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst word door een bezoeker van deze website. 

Bij het plaatsen van een bestelling op de website van Foodie vibes and bites moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij/zij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Foodie vibes and bites aanvaard zijn.

 

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en andere door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Aanbod

Ondanks dat de grootst mogelijke zorg wordt besteed aan deze website is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Foodie vibes and bites niet. Foodie vibes and bites is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Foodie vibes and bites is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leverwijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen via info@foodievibesandbites.be

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Foodievibesandbites.

Foodie vibes and bites kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanvbod vermeld.

 

Betalen

De klant heeft de mogelijkheid tussen de volgende betaalwijzen:

-bancontact

-ter plaatse wanneer je kiest om het pakketje zelf af te halen

Foodie vibes and bites is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

 

Afhalen

De klant kan zijn bestelling ophalen op afspraak.

Bij afhaling ka er ter plaatse betaald worden (cash).

 

Verzenden

- we verzenden uw bestelling tussen 1 à 2 werkdagen.

- verzendkosten voor pakketjes binnen België zijn 5,50 euro

- voor verzending buiten België neem je eerst contact op met Foodievibesandbites

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Foodievibesandbites.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij/zij (of door een door hem aangewezen derde partij, die niet vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door foodievibesandbites was geboden.

 

Retourneren

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Foodievibesandbites. Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op niet-bederfbare goederen en goederen zonder beperkte houdbaarheid.

Cosmeticaproducten kunnen niet omgeruild worden omwille van hygiënische redenen.

 

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

de klant heeft het recht om binnen een termijn van 5 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 5 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Foodievibesandbites via een ondubbelzinnige verklaring (via e-mail info@fooedievibesandbites.be) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herropen aan Foodievibesandbites heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen in ongeopende, originele verpakking naar Foodievibesandbites, Krakkeveld 14 9990 Maldegem.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele ongeopende verpakking en omverpakking/beschermingsmateriaal bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzing en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Foodievibesandbites betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.