PRIVACY VERKLARING

Foodievibesandbites.be is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:

Sociale media:

 • Instagram(link nog toevoegen)
 • facebook(link nog toevoegen)

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden:

Foodievibesandbites.be verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • IP adres
 •  Gegevens over jouw activiteiten op deze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:

Foodievibesandbites verwerkt jouw persoonsgegevens voor volgende doelen:

 • Verzenden van Nieuwsbrief
 • je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om goederen en diensten bij je te leveren bv. in het kader van een winactie

Hoelang bewaren we de persoonsgegevens:

Foodievibesandbites bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

E-mailadres: het opgegeven email-adres wordt 24 maanden bewaard of tot je besluit je uit te schrijven van de nieuwsbrief

Delen van persoonsgegevens met derden

Foodievibesandbites deelt gegevens met:

 • Laposta: via deze service worden nieuwsbrieven verzonden. Je naam en emailadres worden hier opgeslagen zodat je eens per maand een informatieve nieuwsbrief ontvangt.

 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:

Foodievibesandbites gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Foodievibesandbites gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeurinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en om deze te optimaliseren.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door foodievibesandbites.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw gegevens sturen naar info@foodievibesandbites.be

We reageren, maar binnen de vier weken op jouw verzoek.

 

De bescherming van persoonsgegevens:

Foodievibesandbites neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, ongewenste openbaarmaking, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@foodievibesandbites.be of via het contactformulier.